Wij zijn
Zuidpoort

Zuidpoort is een gemeenschap van Christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin, die omziet naar elkaar en zorg draagt voor elkaar. Zuidpoort wil een gemeente zijn waar de Heilige Geest de ruimte krijgt om aanwezig te zijn.

Wij zijn Zuidpoort

Zuidpoort is een gemeenschap van Christenen (volgelingen van Jezus) die functioneert als een hartelijk en open gezin, die omziet naar elkaar en zorg draagt voor elkaar. Wij geloven dat Jezus gekomen is om Zijn leven te geven zodat dat wij vrij zijn en mogen leven door genade, vandaag en tot in eeuwigheid.

Onze Visie

Zuidpoort wil een gemeente zijn waar de Heilige Geest de ruimte krijgt om aanwezig te zijn. In onze gemeente is er krachtige Geest vervulde lofprijs en aanbidding, expressie en ook emotie. Je mag je zelf zijn in je aanbidding naar God toe. Zuidpoort is een gemeente die uitreikt naar mensen die hulp nodig hebben in hun leven, en ook met hen willen we graag het leven van Jezus delen. Een Leven wat vrijheid, blijdschap en inhoud geeft aan het leven.

Vier Bijbelse normen en waarden: liefde, eenheid, relatie en getuigen vormen samen onze visie en die brengen wij in praktijk door doelen die wij in Zuidpoort stellen.

Doelen Zuidpoort

  • God aanbidden met alles wat in je is
  • Je leven delen met de ander
  • Continue groeien naar Gods beeld
  • Enthousiast dienen met al je talenten
  • Onvoorwaardelijk uitreiken naar andere mensen