Wij zijn Zuidpoort

Zuidpoort is een gemeenschap van Christenen (volgelingen van Jezus) die functioneert als een hartelijk en open gezin, waarin het gaat om de persoonlijke relatie met God, de connectie onderling (dat we omzien naar elkaar en zorg dragen voor elkaar) en dat we verbinding maken met onze omgeving (familie, straat, dorp of stad). Wij geloven dat Jezus gekomen is om Zijn leven te geven zodat dat wij vrij zijn en mogen leven door genade, vandaag en tot in eeuwigheid.

Onze Visie

Zuidpoort is een gemeente zijn waar de Heilige Geest de ruimte krijgt om aanwezig te zijn. In onze gemeente is er krachtige Geest vervulde lofprijs en aanbidding, expressie en ook emotie. Je mag jezelf zijn in je aanbidding naar God toe. Zuidpoort is een gemeente die uitreikt naar mensen die hulp nodig hebben in hun leven, en ook met hen willen we graag het leven van Jezus delen en samen in dat geloof. Een Leven wat vrijheid, blijdschap en inhoud geeft aan het leven.

Vier Bijbelse normen en waarden: liefde, eenheid, geloof en openbaring vormen samen onze visie en die brengen wij in praktijk door doelen die wij in Zuidpoort stellen.

We willen als gemeente samen:

  • Bouwen op de rots
  • Bouwen in relatie en gemeenschap naar elkaar en naar God
  • Bouwen door (uit) te delen
  • Bouwen op mogelijkheden
  • Ons geloof in vreugde bouwen
  • Altaar van aanbidding bouwen