Vier Bijbelse normen en waarden:
Liefde, eenheid, relatie en getuigen, vormen samen de visie:

Passie voor God, Vrienden van mensen


LIEFDE
– Johannes 13:34-35
Dit is de nieuwe opdracht die ik u geef: heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor u heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u mijn discipelen bent.

EENHEID – Johannes 17:21
Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat het ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.

RELATIE – Handelingen 2:42-47
Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed. En zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gered werden.

GETUIGEN – Mattheus 28:19
Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik U heb gezegd.


Doelen Zuidpoort Christen Gemeente

  • God AANBIDDEN met alles wat in je is
  • Je leven DELEN met de ander
  • Continu GROEIEN naar Gods beeld
  • Enthousiast DIENEN met al je talenten
  • Onvoorwaardelijk UITREIKEN naar andere mensen