Uw tienden en uw giften kunt u overmaken naar:

IBAN: NL 75 INGB 0005959029 t.n.v. Zuidpoort Christen Gemeente
BIC nr: INGBNL2A

Giften voor het bouwfonds kunnen overgemaakt worden naar:

IBAN: NL 43 INGB 0680610707  t.n.v. Zuidpoort Christen Gemeente
BIC nr: INGBNL2A

De Zuidpoort Christen Gemeente valt onder de instellingen die aangemerkt worden door de belastingdienst als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).