Elke zondag is er voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar een aparte opvang beneden in het gebouw en is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd een aparte dienst boven in het gebouw.
Met kinderwerkers die een hart hebben voor kinderen en voor Jezus, willen we de kinderen die onze gemeente bezoeken, in een liefdevolle, veilige omgeving opvangen.

Na ongeveer een half uur in de grote dienst te zijn, verschijnt er op de beamer een tekst dat de kinderen naar hun eigen dienst mogen. De baby’s en peuters worden door hun ouders weggebracht naar hun eigen ruimte waar ze opgevangen worden. De tasjes, die kinderen bij zich hebben met bijvoorbeeld extra kleding/luiers/eigen eten en drinken, worden in een kast gezet en belangrijke informatie over het kind wordt doorgegeven aan de kinderwerkers. Het is handig als ouders het tasje van naam voorzien.

Er is een slaapruimte voor de kleintjes; een ruimte waar baby’s verschoond worden en er is volop speelgoed waar de kinderen mee kunnen spelen. Tijdens het eten en drinken dat ze krijgen, of zelf meegenomen hebben, wordt er een Bijbelverhaal uit een (peuter)boekje voorgelezen. Dit boekje wordt 5 weken achter elkaar herhaald, zodat de kinderen ook het verhaal gaan kennen/herkennen. De peuters mogen een kleurplaat kleuren of tekening maken, maar ook gewoon spelen als ze dat liever willen.

Het kinderwerk van 4 t/m/ 12 jaar bevindt zich boven in het gebouw en de meeste kinderen gaan daar zelfstandig naar toe. Natuurlijk bent u als ouder van harte welkom om de eerste keren mee naar boven te komen en ook kunt u even blijven als dat voor uw kind nodig is. Meestal zijn nieuwkomers na één of twee keer voldoende op hun gemak om zelfstandig naar de kinderdienst te gaan.

In het lokaal van de bovenbouw gaan we eerst met alle leeftijdsgroepen wat eten en drinken, daarna hebben wij een moment van lofprijs en aanbidding samen met de kinderen. Vervolgens gaan de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, naar de kleuters (groep 1/2), middenbouw (groep 3/4/5) of bovenbouw (groep 6/7/8); daar wordt een Bijbelverhaal op een voor de kinderen begrijpelijke manier uitgelegd en wordt het verhaal uitgewerkt in bijvoorbeeld een werkje, puzzel of in spelvorm. We maken hiervoor gebruik van de methode “Vertel het maar”. Ook is er ruimte voor ontspanning en onderlinge interactie.

Onze missie:
Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet. (Mattheus 19:14 / Marcus 10:14 / Lucas 18:16)

Onze doelstelling:
Vanuit de Bijbel wordt ons in Deuteronomium duidelijk gemaakt dat we het Woord bij onze kinderen moeten inprenten, leren door erover te spreken en eigenlijk bij alles wat we doen het Woord laten zien (6:7 en 11:19). Dit is, in eerste instantie, de taak u als ouder, maar ook van ons als kinderwerkers.

Wat willen we bereiken met de kinderen:

  • Ieder kind bekend maken met het volbrachte werk van Jezus. (Johannes 3:16)
  • Dat de kinderen de Bijbel uitgelegd krijgen op een manier waar zij hun verdere leven op kunnen bouwen. (Lucas 6:48)
  • Kinderen leren bidden; contact te maken tot God door de Heer Jezus, in een groep maar ook alleen. (Mattheus 6:6)

De eindverantwoording voor de baby’s en peuters ligt bij Grace Boersma

De eindverantwoording voor het kinderwerk 4 t/m 12 jaar ligt bij Mirjam van der Werff