31 Oktober – WORSHIP AVOND MET DE ZUIDPOORT WORSHIP TEAM

“Als de Hemel de aarde raakt”

Aanbidding lofprijzing, getuigenissen, gebed voor de zieken, luisteren naar de Heilige Geest, woorden van kennis en bemoediging.

Een avond om mensen kennis te laten maken met een de werkelijke inhoud van het leven met God, los van religie. Neem mensen mee die niet naar een kerk gaan, niets hebben met een kerk of misschien wel teleurgesteld zijn in een kerk. Laten we uitzien met elkaar (en er ook in durven uitstappen) naar een ontmoeting met de levende God.

Woensdagavond: 31 oktober aanvang 20:00 uur
19.30 uur gaat de zaal open.
Iedereen van hart welkom

31 Oktober – WORSHIP AVOND MET DE ZUIDPOORT WORSHIP TEAM