Woensdagavond 30 januari om 20:00 uur – Aanbiddingsavond – Als de Hemel de aarde raakt. Iedereen is van harte welkom.

Aanbidding lofprijzing, getuigenissen, gebed voor de zieken, luisteren naar de Heilige Geest, woorden van kennis en bemoediging.

In de tweede helft van 2018 willen wij als gemeente twee woensdagavonden gaan houden met maar een doel ons laten leiden door de Heilige Geest, puur en gericht op heiligheid, reiniging, genezing, getuigenis en Jezus leren kennen en Hem ontmoeten.

Een avond om mensen kennis te laten maken met een de werkelijke inhoud van het leven met God, los van religie.
Neem mensen mee die niet naar een kerk gaan, niets hebben met een kerk of misschien wel teleurgesteld zijn in een kerk. Laten we uitzien met elkaar (en er ook in durven uitstappen) naar een ontmoeting met de levende God.

Woensdagavond 30 januari
19.30 uur koffie en om 20.00 gaan we God groot maken.