Op 16 en 17 november (vrijdagavond -zaterdagochtend)

Power-full: Zoek, Vind en Herlaad jouw sterkte in God
met Helen Trowbridge

Vrijdag 16 November 19:30 – 22:00 uur (Zaal is open vanaf 19:00)
Zaterdag 17 November 10:00 – 12:30 uur (Zaal is open vanaf 09:30)

De toegang is gratis.
Vrijwillige gift voor Helen Trowbridge

De conferentie houden we in het Go(o)dtimes Centrum
Voltaweg 3, 4382 NG, Vlissingen
Postbus 323, 4380 AH, Vlissingen

TROWBRIDGE MINISTRIES INTERATIONAL.

Hun doel is: Mensen winnen voor het geloof in Jezus Christus zoals dat  geopenbaard wordt in zowel het Oude als het Nieuwe Testament; deze mensen actief te verbinden aan een leven van heiligheid en godsvrucht, met het tot ontwikkeling brengen van een goddelijk karakter.

Zij willen helpen het lichaam van Christus te laten groeien in de genade en kennis van de Heer, zodat zij in toenemende mate Zijn wil en werk leren kennen en mogen werken voor de eenheid van alle christenen en met de bruid van Christus en het lichaam van Christus.

We zijn geroepen om het goede nieuws aan de armen te prediken, de gebroken harten te verbinden, vrijheid voor de gevangenen te verkondigen, degenen die in de gevangenis zitten uit de duisternis te bevrijden, het jaar van de gunst van de Heer aan Gods volk en de dag van wraak te verkondigen van onze God, om diegenen te troosten die rouwen en te zorgen voor al degenen die treuren, om aan het lichaam een ​​kroon van schoonheid in plaats van as te geven, om met hen te delen dat zij de olie van blijdschap kunnen hebben in plaats van rouw en een kledingstuk van lof in plaats van wanhoop.