Iedere dinsdagavond het Huis van Gebed in Go(o)dtimes Centrum.
Deze avond begint om 20:00 uur.

Op deze avonden bidden we voor allerlei verschillende onderwerpen en willen we luisteren naar wat de Heilige Geest op ons hart legt om voorbede voor te doen.
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze avonden.

Genesis 12:8
En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Betel, en hij sloeg zijn tent en hij bouwde daar den HEERE een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan.