De Heer sprak tot mijn hart om u te zegenen met rust, en vanuit die rust in de overwinning van Jezus te geloven en in te stappen.

Numeri 6:22-27
De Here zegenen en behoeden u, de Here doe zijn aangezicht over u lichten. De Here verheffen zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Dat de genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de innige band die de Heilge Geest geeft met u zullen zijn.
De heer zegenen u met rust, in uw ziel in uw hart in uw leven.

Er zijn mensen vandaag die niet van uit die rust, een innerlijk rust leven. Het Corona virus slaat om ons heen en dat geeft onrust bij mensen in hun denken, spreken en handelen.

Zeker ook bij die mensen die Jezus niet kennen. Laten we proberen ze te vertellen over Jezus, en over de rust die Hij wil geven. In deze tijd kunnen we een getuigen zijn.
Laten wij als wederom geboren Christenen vol in ons geloof, vertrouwen in Hem blijven en die rust zijn. Laten we het geloof en vertrouwen blijvend uitstralen.

Laten wij ook elkaar bemoedigen broeders en zusters, en samen vertrouwen in/en op God. Dat Hij overwinnaar is, Hij heeft de wereld in zijn hand. Dus ook jou u en ons leven.

Bid Zondag thuis, lees de Bijbel en vier avondmaal, God is niet aan een plaats gebonden. Laten we bidden voor de situatie in de wereld die ons zo treft op dit moment.

Matteüs 18:20 20 Want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben ik ook.’

Ben je alleen zoek iemand op of bel iemand, bemoedig en bidt met elkaar desnoods door de telefoon.

1 Johannes 5:4 4 Want iedereen die een kind van God is, kan het kwaad van deze wereld overwinnen. We overwinnen het kwaad door ons geloof in Jezus Christus.

Zegen en groet (met Hem meer dan overwinnaars)
Namens het Oudsten Team:
Zegen en groet,
Coen van Dalen
Senior Pastor