Extra INFO: 13 maart 2020

Gisteren heeft de regering vanwege het corona virus, op advies van het RIVM, strengere maatregelen voor het hele land afgekondigd. Wij begrijpen die maatregelen, hoewel ze ons als kerk wel bijzonder treffen.
Tot en met 29 maart 2020 zijn bijeenkomsten met meer dan 100 personen niet toe te staan.
Dat betekent dat de zondag diensten van Zuidpoort city church geen doorgang zullen vinden. De gebedsmomenten op dinsdagavond zullen wel doorgaan.
Wij zijn nog in overleg om meerdere momenten van samenkomen in een kleinere setting te organiseren voor de komende weken. U krijgt de informatie hierover via de info-Mail.

Laten we in geloof blijven onder de kracht van de Heilige Geest en deze situatie in Gebed bij God brengen, Hij is er erbij. Laten we ook voor elkaar bidden en gezondheid over elkaar uitspreken, we hebben een Machtige God.
P.S. Bezoek zeker het gebedsmoment op dinsdagavond, zodat we elkaar toch kunnen blijven ontmoeten, en om samen sterk te staan in ons geloof en dat te belijden met elkaar.
Namens het Oudsten Team:
Zegen en groet,
Coen van Dalen
Senior Pastor