Jezus ontdekken in het Oude Testament.

Iedereen kent de verhalen van het Oude Testament wel máár het heeft ons zoveel meer te vertellen. De wortels van het christelijk geloof in Jezus Christus, Zijn achtergrond, cultuur en prediking liggen in het jodendom. De Bijbel onderzoeken die wij houden willen u confronteren met die wortels. U stimuleren om tot een beter begrip te komen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Elke oneven week op donderdagavond komen wij bijeen.
Voor informatie: Hette Visser of André Oudeman.

Of kijk onder Activiteiten