Gerald Troost
Van harte welkom bij een avondvullend concert met
Gerald Troost en band op zaterdag 27 oktober! Samen met jou/u
willen we stilstaan met wat God kan en wil doen in mensenlevens
onder het thema: God verandert mensen! Tijdens het concert zal er
een collecte zijn voor Sta Op Zorg (De Hoop ggz).